נאזק עם הגיעו לארץ
התלמידים שלומדים צרכנות נבונה במודיעין
מודיעין
חילוץ ילדה מאחד הכיסאות
מתוך הסרט "קצין ומרגל", רומן פולנסקי