מע"ר מודיעין
לימור קליפה
האחים אלקיים
עיצוב: דניאל מיכאלי
חגיגת השפה העברית