מימין: ולר, כהנא ווגוצקי. קמות בחמש
רעות ושמוליק כהן-אלגרנטי
אריאל טליאס
אילוסטרציה
לגלות את השומר