הגבעות הדרומיות | צילום: דקלה בן יעקבהגבעות הדרומיות | צילום: דקלה בן יעקב
הגבעות הדרומיות | צילום: דקלה בן יעקב
שינויים בתוכנית המתאר של מודיעין: ישיבת הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה התכנסה לאחרונה ודנה בתוכנית החדשה 'מד 2040', המציעה שינויים מסוימים לתוכנית שקדמה לה ‑ 'מד 2035', ובה תכנון העיר ל־20 השנים הבאות.
הבשורה של התוכנית היא כי לא תהיה בנייה בגבעות הדרומיות, לפחות עד שנת 2040. בנוסף, בנייני המגורים לא ייבנו כמגדלים, יושם דגש על השגת רצף עירוני, עם שכונות קרובות זו לזו שיש בהן 'עירוב שימושים', וריכוז הבנייה בשכונות הצפוניות.
בישיבה השתתפו כל הגופים המוסמכים - חברי הוועדה לתכנון, האדריכלית נעמה מליס, ראש העירייה, והגופים הירוקים.
עקרונות התוכנית דנים בייחוד המקומי של העיר. "העיר ממוקמת", נכתב בהקדמה לתוכנית, "בלב שטחים טבעיים בעלי חשיבות לאומית ובלב הרצף האקולוגי הארצי. התוכנית מכוונת למיצוב העיר כמרכיב משמעותי ברצף האקולוגי ושימור הנצפות מגבעות העיר, תוך שמירה על המופע הנופי של חבלי הארץ הסובבים אותה".
מרחבי פנאי
עיקרון נוסף של התוכנית הוא מיצובה כעיר בת קיימא, בהתבסס על גישות תכנוניות ששומרות על הקשר שבין תכנון עירוני לאורח חיים פעיל ובריא, מרחבים ציבוריים אטרקטיביים ותועלות חברתיות, כלכליות וסביבתיות לעיר ותושביה, באמצעות עירוב שימושי קרקע, שבילי הליכה ואופניים, מערך תחבורה ציבורית יעיל וזמין, פיתוח מרחבי פנאי ומתקני ספורט (שצ"פים, פארקים, שמורות טבע, טיילות וכו')".
עיקרון נוסף מדבר על טיפוח הקהילה. "המערך הפיזי הקיים כיום בעיר מקשה על טיפוח הקהילה", נכתב בתוכנית. "העיר מבותרת למתחמים על ידי כבישים ראשיים וואדיות, ללא קישוריות ישירה בין השכונות השונות. היעדר רצף בנוי וצפיפות נמוכה פוגמים ביכולת לספק שירותי ציבור במרחק הליכה ומצריכים ברוב המקרים נסיעה לטובת כל שירות או מפגש קהילתי וחברתי".
התוכנית, נכתב, מכוונת ליצירת "לכידות קהילתית, בין השאר באמצעות חיזוק מקומות המפגש והמרחבים הציבוריים, מיקום מכלולי שירותי ציבור אסטרטגי, תוך שילוב שירותים ליצירת הזדמנויות לתושבי העיר לצרוך, לבלות ולעבוד בתחומה".
עירוב שימושים
עוד מציעה התוכנית לחזק את ה"עירוניות" באמצעות יצירת מסחר פעיל ברחובות מסחריים ופיתוח אזורים מעורבי שימושים שיהוו כוח משיכה למועסקים מהעיר ומסביבתה. שיפור הנגישות לאזורי התעסוקה, בדגש על תחבורה ציבורית, נכתב, יתרום לתחרותיות של אזורי התעסוקה במרחב.
לאור עקרונות אלה שמה התוכנית דגש על קישוריות בין חלקי העיר ושדרוג מערך התחבורה הציבורית בעיר, לרבות סלילת מערכת של שבילי אופניים בין אזורי המגורים, העבודה, הלימודים, הפנאי, מוקדי התחבורה והשבילים הקיימים. כמו כן מתווה התוכנית דרכים וטיילות שינגישו את מוקדי הפנאי שימוקמו לאורך קו המגע בין השטחים הבנויים לשטחים הפתוחים.
מודיעין | צילום: שאטרסטוקמודיעין | צילום: שאטרסטוק
מודיעין | צילום: שאטרסטוק
התוכנית מתווה שוליים עירוניים ברורים וקובעת היררכיית דרכים המפשטת את ההתמצאות: הכבישים הראשיים יהוו חיבור בין חלקי העיר ולא רק צירי כניסה ויציאה מהעיר. שינויים אלה יאפשרו צמצום חתכי הרחובות בשכונות, מיתון תנועת כלי הרכב הפרטיים והגברת ה"הליכתיות".
התוכנית מציעה עוד כי האזור הצפוני, שהוקדש בתוכנית המתאר הישנה "לתכנון בעתיד", ייועד לשכונות מגורים חדשות שיקרבו את אזורי המגורים לאזור התעסוקה הצפוני הקיים. התכנון מחדש יכלול מרכז עירוני ראשי עם מוסדות עוגן כגון מוסד רפואי, מוסד להשכלה גבוהה ושירותים ממלכתיים, ויאפשר לעיר להפוך לגורם עסקי איזורי משמעותי.
מעמותת תושבים משפיעים במודיעין נמסר: "נציגי חברים מהעמותה נכחו בישיבת הוועדה המחוזית לתיכנון ובנייה בה נדונה תוכנית המתאר העתידית של מודיעין ובהגדלתה לכרבע מיליון איש. נכחנו בוועדה כדי לעמוד על משמר האינטרסים שלנו, תושבי העיר, וכדי לוודא שלא ייגרם נזק לשטחים הפתוחים המרכזיים. העמותה תמשיך לעקוב מקרוב אחרי ההתפתחויות בתחום, ותלמד את פרטי התוכנית כאשר תופקד כדי להגן על הטבע והסביבה בעיר ולרווחת התושבים".