חניכי תנועות הנוער למען הסביבה | צילום: דוברות עיריית מודיעיןחניכי תנועות הנוער למען הסביבה | צילום: דוברות עיריית מודיעין
חניכי תנועות הנוער למען הסביבה | צילום: דוברות עיריית מודיעין
חניכי תנועות הנוער של מודיעין לא שוכחים את הסביבה. החניכים השתתפו לאחרונה בפרויקט מיוחד שבו עברו הדרכות בנושא שמירה על הסביבה וקיימות. בסוף התהליך בנו תנועות הנוער ספסלים מחומרים ממוחזרים.
בשלב האחרון התקיימה תחרות בין הספסלים שעוצבו על ידי התנועות, שעמלו על איסוף חומרים ממוחזרים, תכנון, עיצוב ועבודה משותפת של החניכים על המיצג.
במסגרת התחרות נבחנו בין היתר מקוריות העיצוב, האסתטיות של הספסל, החומרים ששימשו לבניית הספסל, יציבותו ועוד.
בסופו של דבר, לאחר תחרות צמודה, נבחר ספסל שנבנה על ידי שבט 'לביא' מתנועת הצופים הדתיים, שהוכתר כספסל המנצח.
הילה בן אליעזר, מחזיקת תיק איכות הסביבה: "הנחלת הערך של השמירה על הסביבה, שימוש חוזר ומיחזור היא תהליך שאורך זמן. לצורך כך אנו פועלים ל בכל המישורים, בקרב כל שכבות הגיל, והשנה גם במסגרת החינוך הבלתי פורמלי בתנועות הנוער. ההתלהבות שניכרה בפניהם של החניכים מדרבנת אותנו להמשיך ולהעמיק את הפעילות בקרב תנועות הנוער בנושא, והפרויקט השנה מהווה מבחינתנו רק את יריית הפתיחה".
פרסום ראשוני: 09:30 , 30.07.19