מחפשים שקט: מועצת שוהם עתרה בשבוע שעבר לבג"צ נגד רשות התעופה האזרחית, רשות שדות התעופה ושר התחבורה, ישראל כץ, למניעת טיסות אסורות מעל שמי היישוב הגורמות למטרדי רעש. בג"צ הורה למשיבים להגיב לעתירה בתוך 30 יום.
בואו להצטרף לעמוד הפייסבוק של "ידיעות השפלה"
לדברי ראש מועצת שוהם, גיל ליבנה, החבר בפורום רשויות סובב נתב"ג, בעקבות עבודות השיפוץ בנתב"ג, שמטרתן הכשרת מסלול נוסף שכיוונו צפון-דרום, סובלים תושבי היישוב בחודשים האחרונים ממטרדי רעש שנובעים מהשימוש במסלול אחד בלבד בנמל.
"במהלך הקיץ היתה הקלה מסויימת במטרדי הרעש, כיוון שהנמל עבד בתבנית התפעול הקודמת בשל העומס", מסביר ליבנה. "החל מהשבוע נתב"ג אמור לחזור לפעול באמצעות מסלול בודד 26-08, והמשמעות היא גישות לנחיתה ממזרח בשעות היום, והמראות לכיוון מזרח בשעות הלילה – וצפויה עלייה במפלס מטרדי הרעש ביישוב".
מהותה של העתירה, שהוגשה באמצעות עו"ד נרי ירקוני, היא במניעת טיסות אסורות, הגורמות לרעש חריג, עקב כניסתן למרחב אווירי שאינו מוגדר כנתיבי טיסה מותרים על פי הדין, לטענת המועצה, אשר מצוי בשמי היישוב.
לטענת המועצה, חריגות אלה, אשר אין מחלוקת על קיומן ועל חומרתן ואשר אינן מחויבות המציאות, התגברו עשרות מונים בתקופת שיפוץ נתב"ג, עקב סגירת מסלולים לתקופות שונות. "מדובר בעשרות מדי יום בכלל, והחל מחצות במיוחד, תוך חריגה משעות ההמראה המותרות בנתב"ג", טוענת המועצה.
בעתירה טוענת מועצת שוהם שפניותיה הרבות לרשויות התעופה ולשר התחבורה, הדיונים וההבטחות עדיין לא הועילו, שכן הם לא נקטו בצעדים משמעותיים כלשהם למניעת הפרות הדין, כגון: הנחייה מפורשת שלא לעבור מעל שוהם, הנחיה מפורשת לדבוק בנתיבים המתוכננים, פיקוח הדוק ואכיפה, תוך מיצוי הדין עם המפרים, ואיסור על המראות בשעות ה"עוצר", למניעת הפרת פסק דין של בג"צ.
תכלית העתירה היא להורות לשר התחבורה ולרשויות התעופה לקיים את הדין, ההנחיות הקיימות והחלטותיהם. "העתירה אינה מבקשת לפגוע בבטיחות הטיסה או לעכב את השיפוץ המבורך שנעשה בנתב"ג", נטען בעתירה.
בעתירה מבקשת מועצת שוהם מבית המשפט להוציא צו כנגד שר התחבורה ורשויות התעופה המורה להם לאכוף בקפדנות את נתיב הגישה המותר לנחיתה על מסלול 26 ולהמראה על מסלול 08 באופן שהמטוסים לא יחלפו, תוך חריגה ממנו בשמי שוהם.
לחילופין, לקבוע כי מטוסים כבדים, שאין ביכולתם הטכנית להימנע ממעבר שכזה, לא ימריאו בשעות 1:00-1:40 וכן למנוע כל המראה ממסלול 08 בין השעות 1:40-4:50 בעונת הקיץ, ובין השעות 1:40-5:50 בעונת החורף, כפי שפסק בג"צ. משרד התחבורה בתגובה: "רשות התעופה האזרחית (רת"א) טרם קיבלה את העתירה. כשתתקבל נלמד אותה ונגיב בהתאם".
רשות שדות התעופה בתגובה: "רש"ת אינה נוהגת להגיב על עניינים הנדונים בבית המשפט. עם זאת רש"ת מגלה רגישות למצוקת כל תושבי יישובי מעטפת נתב"ג ומזכירה כי היא נמצאת באמצע תהליך של פרויקט לאומי לשדרוג מערך המסלולים ושיפור הבטיחות של נתב"ג".