המאבק הכספי: חודשיים וחצי חלפו מאז קרסה חברת "ארי אבטחה", שהייתה אחראית על אבטחת העיר מודיעין, ועבור חלק מעובדי החברה החיים עוד לא שבו למסלולם. "עדיין לא קיבלתי את שכר יולי ומחצית אוגוסט", טוען מאבטח שעבד בחברה והיום עובד בחברה שהחליפה אותה, "מוקד מיקוד". "המצב הזה קשה מאוד. לחלק מהאנשים אין מספיק כסף לקנות אוכל. אני אמנם מצליח לחיות אבל ההרגשה לא נעימה. הרי עבדנו למען העירייה אז למה לא נותנים לנו את מה שמגיע לנו?"
"יש כאלה שנכנסו לחובות גדולים", מוסיף מאבטח אחר. "המשכורות שלנו לא גבוהות אבל אנחנו חיים מהן ומפרנסים משפחות. בעירייה הבטיחו שידאגו לנו אך בינתיים זה עוד לא קרה".
קצת רקע: עם קריסת "ארי אבטחה" באוגוסט לקחה עיריית מודיעין אחריות והגיעה להסכם עם המפרק הזמני, לפיו ישולם שכרם של העובדים על ידי כספים שחייבת העירייה לחברה. ההסכם קיבל תוקף של בית משפט. אלא שנותרה בעיה לגבי משכורתם של כ־60 עובדים שעבדו במסגרת הקייטנות והצהרונים, אותם מפעילים גורמים פרטיים.
המפעילים הפרטיים חייבים, על פי החוק, להעביר את התשלומים המגיעים ל"ארי אבטחה" ישירות לידי המפרק. הבעיה היא שהמפרק הזמני, הפועל היום, לא יכול לחלק כסף למאבטחים ועליו לדאוג קודם כל לכך שכל כספי החברה יאותרו וייכנסו לקופת המפרק. רק לאחר מכן יחולק הכסף לנושים בכל הארץ. "המפרק הוא שליח בית המשפט", מסבירה עו"ד רונית וולף, בא כוח המפרק הזמני של החברה. "מפרק זמני תפקידו לכנס את נכסי החברה ואין הוא יכול על פי דין לחלק כסף לעובדים".
מה העובדים צריכים לעשות? "לצערי, העובדים ייאלצו להגיש תביעות חוב למפרק הקבוע של החברה, לכשיתמנה, ואז, בהתאם לסדרי הדין המקובלים, הם יוכלו לקבל את שכרם". חשוב לציין של"ארי אבטחה" יש כ־900 עובדים בכל הארץ שעוד לא קיבלו שכר לחודש יולי ומחצית אוגוסט, כך שכספי החברה יחולקו בין כלל נושי החברה, לרבות העובדים.
עו"ד וולף מבקשת להבהיר לעובדים כי הם יכולים לפנות לביטוח לאומי. "משרד המפרק הזמני מוכן לסייע לכל העובדים שבכוונתם לפנות למוסד לביטוח לאומי בתביעה על פי דין ולספק להם כל מסמך שיידרש לשם כך ושמצוי בידינו. המצב הזה לא נעים אבל יש זכויות שמגיעות להם כדי שהם לא ייפגעו".
נציג הצהרונים מסר בתגובה: "החוב שלנו לחברת 'ארי אבטחה' שולם ישירות למפרק, בהתאם לדרישות החוק. אנחנו עובדים מול החברה ולא ישירות מול המאבטחים ולכן נדרשנו לפעול כך".
מהעירייה נמסר בתגובה: "עם קריסתה של חברת 'ארי אבטחה', התייצבה העירייה לצדם של המאבטחים ועכבה תשלומים לחברה הנמצאת תחת פירוק עד אשר יובטח כי כסף זה ישמש לפני הכל עבור שכר המאבטחים. לאחר מו"מ ארוך בין הצדדים נחתם ההסכם באישורו של בית המשפט לפיו הכסף יועבר למאבטחים. העירייה ביצעה את חלקה בהסכם והכסף הועבר למפרק על פי אישור בית המשפט. לעירייה לא הגיעו פניות לפיהן עדיין ישנם מאבטחים שלא קיבלו שכר. ייתכן כי תשלום שכר מאבטחים שעבדו במסגרות אחרות בעיר שאינן שייכות לעירייה, כמו צהרונים או קייטנות בתקופת הקיץ, עדיין נמצאים בהליכים משפטיים והנושא ייבדק. בכל מקרה, בזכות התנהלות העירייה והתעקשותה מול המפרק המאבטחים שעבדו עבור העירייה קיבלו את שכרם".
פרסום ראשוני: 08:30 , 07.11.10