לראשונה מזה שנים הוקם בתחומי מודיעין, בשתיים מהשכונות החדשות הנבנות בימים אלה בעיר ‑ נופים וציפורים ‑ ועד שמטרתו לפעול לצמצום הנחיות שהעבירה העירייה לתושבים בנוגע להיתרים לתוספות בנייה קלות כמו פרגולות, הצללות וחיפויי קיר אחרים.
1 צפייה בגלריה
"אין למלא מעקה"
"אין למלא מעקה"
"אין למלא מעקה"
(צילום מתוך חוברת העירייה)
קראו גם:
לטענת תושבי שכונות אלה, בעוד שבעירייה מבצעים אכיפה בררנית כלפי מי שעובר על תקנות וחוקי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בחלק מהשכונות הוותיקות בעיר, הרי שבשכונות החדשות ישנה מגמה ברורה של הנחיות מחמירות ביותר לגבי אכיפה של חריגות מהתקנות.
תושבי שכונות נופים וציפורים החליטו להתארגן ולהיאבק בנושא לאחר שלאחרונה קיבלו חוברת הנחיות מיוחדת מטעם העירייה שכותרתה: "כולנו נרתמים לשמירה על ציביון השכונה ואיכות התכנון".
בחוברת, הכוללת כ־15 עמודים, מפורטות הנחיות לגבי הפעולות המותרות לכל אחד מבעלי הנכסים בשכונה, עד לרמה של גובה חומת הבית הפרטי, אפשרות ההצללות וגודל הפרגולות המותרות לבנייה, ולטענת התושבים, כמעט ללא חופש בחירה.
בתחילת דף ההנחיות מסבירים אנשי אגף ההנדסה העירוני כי מטרת ההוראות, בסגנון "עשה ואל תעשה", היא "לשמור על האיכות התכנונית", וכן "לשמור על חזות הבניינים ולמנוע הוצאות מיותרות ועוגמת נפש", במקרה של ביצוע עבירות ש"יחייבו תהליך אכיפה והריסה".
עיון בדף ההנחיות מצביע על גישה נקודתית מאוד של אגף ההנדסה העירונית, שאנשיו מזהירים את רוכשי הנכסים בשכונות האמורות כי בכוונתם להקפיד הקפדה יתרה על התקנות.
כך, למשל, מבהירים אנשי האגף כי חל איסור להקים גדר מתכת מכל סוג שהוא מעל קיר שלא מוצבת עליו גדר מתכת שהותקנה על ידי הקבלן.
בסעיף אחר מצוין כי אם בעלי דירות גן רוצים להציב חיפוי על גדרות מתכת שהוצבו על ידי הקבלן המקורי ‑ "מילוי המעקה" כהגדרת העירייה, המילוי צריך להיות מורכב ממוטות במבוק בלבד, או מלוחות עץ בגווני עץ ולא בצבע לבן.
דרישה נוספת מבעלי הדירות היא כי אם ברצונם להקים חיפוי גדר או מעקה על פי ההנחיות, עליהם לדאוג "לתאם עם השכנים הצמודים בבניין המשותף או בחלקה גובלת, שימוש בחומר זהה".
פירוט רב מוצג לתושבים בקטע ההנחיות העוסק בבניית פרגולות להצללה, ולכל הנחיה שניתנת צירפו אנשי העירייה שתי תמונות מהשטח: דוגמה לתוספת מותרת המסומנת בסימן וי ירוק ודוגמה לתוספת שאינה חוקית המסומנת באיקס אדום.
אחד מתושבי שכונת נופים, שקיבל פנייה מהעירייה להסיר חיפוי עץ שהציב, כועס מאוד על הדרישה.
"הזוי שיש דרישות כאלה מהעירייה, מה עוד שבשלב רכישת הבית לא ידענו על שום הנחיות כאלה", אומר בעל הדירה. "באיזה יישוב אוסרים על הצבה של גדר עץ נקייה וחלקה שנבנתה על חומת בטון בחיפוי אבן? מה אני אמור לעשות עכשיו? לשבת בחצר שהחומה שלה הגובלת ברחוב היא בגובה של מטר וחצי ולסבול מזה שכל מי שעובר ברחוב יכול להביט אל תוך החצר והבית? זה טירוף".
אחד מחברי ועד השכונות המתגבש בימים אלה הוא רוני ציטרונוביץ, תושב ותיק בעיר, וגם הוא מוחה על ההגבלות המחמירות.
"מה אני אמור לעשות עכשיו? לשבת בחצר שהחומה שלה הגובלת ברחוב היא בגובה של מטר וחצי ולסבול מזה שכל מי שעובר ברחוב יכול להביט אל תוך החצר"
"אדם שקנה דירה עם מרפסת שמש, ולא יכול לסגור אותה בהצללה לבחירתו, נמצא בבעיה קשה, מכיוון שזו דרישה בלתי הגיונית", אומר ציטרונוביץ. "אנשים קנו נכסים במיטב כספם ועכשיו מטילים עליהם מגבלות דרקוניות שמגיעות עד לרמה של צבע להצללה או לחיפוי לחצר, וזה באמת לא נתפס, לכן החלטנו לעשות מעשה במטרה להביא להתייחסות הוגנת ושוויונית יותר אל השכונות שלנו, בהשוואה לשאר שכונות מודיעין".
מהעירייה נמסר בתגובה: "החובה להנחיות מרחביות נקבעה על ידי מינהל התכנון וחלה על כלל הרשויות. ההנחיות הן בעיקרן עיצוביות ומטרתן לשמור על חזות הבניינים ועל הממשק בין הבניין למרחב הציבורי. טענת התושבים בדבר אפליה אינה מבוססת ורחוקה מהמציאות. ככל שהדבר נוגע לביצוע עבודות הפטורות מהיתר (בכלל זה פרגולות והגבהת גדרות הפוגעות בחזית הראשית של הבניין). ההנחיות חלות רק על עבודות הפטורות מהיתר שבוצעו לאחר אישור ההנחיות.
הן אינן חלות על עבודות שבוצעו טרם האישור, וככל הנראה, מכאן נובעת תחושת התושבים על אפליה. ההנחיות המרחביות היו ידועות מרגע אישורן לכלל התושבים ולתושבי השכונות החדשות והן מפורסמות כחוק. העירייה אף הכינה לידיעת התושבים בשכונת נופים חוברת ייעודית המפרטת את ההנחיות, שחולקה לתושבים החדשים טרם האכלוס, כך פעלה העירייה גם במע"ר. למרבה הצער, יש תושבים שבחרו לפעול בניגוד להנחיות, ובמקרים מסוימים אף פעלו בניגוד לחוק התכנון והבנייה".