עיריית מודיעין נרתמת לעזרת העסקים המקומיים במבצע יוצא דופן: הגרלת המאה. במהלכו יוכלו תושבי העיר לזכות ב-100 שקלים לרכישה בעסקים הפועלים במודיעין. איזה עסקים ישתתפו ומי זכאי להשתתף בהגרלה? שימו לב לכללים.
מודיעין מודיעין
מודיעין
(צילום: Shutterstock)
העירייה מזמינה את בתי עסק ובעלי מקצוע מקומיים להשתתף במיזם במסגרתו העירייה תערוך הגרלה לחלוקת 100 שוברים בסך 100 שקלים כל אחד, למימוש בבתי עסק מקומיים או אצל בעלי מקצוע שעיקר פעילותם העסקית בעיר.
ההגרלה מיועדת לתושבי העיר מודיעין-מכבים-רעות, מעל גיל 18 , אשר יגישו קבלות ע"ס 200 שקלים לפחות מבתי עסק ובעלי מקצוע מקומיים בעיר.
קראו גם:
במסגרת ההרשמה להגרלה, כל משתתף יידרש לבחור את בעל המקצוע/ בית העסק בו ירצה לממש את זכייתו, ולא תינתן אפשרות לממש את הזכייה בבית עסק/ בעל מקצוע אחר מזה שנבחר ע"י המשתתף במעמד הרישום להגרלה.
העירייה תמסור הודעות בדבר הזכייה בהגרלה לזוכים, ולאחר שני ימי עסקים העירייה תעביר לבית העסק/ בעל המקצוע את הסכום המגיע לו בהתאם למספר הזוכים שבחרו בו לצורך מימוש הזכייה, לרבות שמות הזוכים.
הפנייה מיועדת לבתי עסק ובעלי מקצוע העומדים בתנאים המצטברים הבאים:
בית עסק מקומי/ בעל המקצוע שעיקר פעילותו העסקית מתבצעת בעיר.
על בית העסק להיות תאגיד משפטי (חברה או שותפות הרשומה כדין בישראל) המתנהל עפ"י דין או יחיד הרשום כעוסק מורשה.
על בית העסק לפעול כדין לרבות להחזיק ברישיון עסק/ היתר זמני או היתר לשימוש חורג כדין.
על בעל מקצוע- להיות בעל הסמכה כדין לעסוק במקצוע בו הוא מעניק את השירות במסגרת מיזם זה.
הצטרפות לרשימת בתי העסק ובעלי המקצוע המשתתפים במיזם:
על בתי עסק/ בעלי מקצוע המעוניינים להיכלל ברשימת העסקים המשתתפים במיזם למלא את הטופס המקוון המופיע באתר האינטרנט העירוני, לרבות כתב ההתחייבות המצורף לו.
כל בית עסק/ בעל מקצוע אשר יעמוד בכל התנאים שפורטו לעיל, ייכנס לרשימת בתי העסק ובעלי המקצוע המשתתפים במיזם, אשר תפורסם במסגרת ההרשמה להגרלה באתר האינטרנט העירוני.
רוצים להשתתף? בעלי העסקים ואנשי מקצוע מקומיים, מוזמנים להיכנס לקול הקורא של המבצע ולהירשם.
לעדכונים נוספים - חדשות מודיעין