זוכים בתוכנית "מחיר למשתכן" בשכונת מורשת במודיעין פנו במכתב לשרת השיכון יפעת שאשא־ביטון ולמכותבים נוספים, ובו הם טוענים כי לזוכים בתוכנית מיועדות בעיקר דירות גדולות ויקרות שאין באפשרותם לרכוש. כך, לטענת הכותבים, דירות אלה חוזרות לשוק החופשי, וממקסמות את רווחי הקבלנים שבונים אותן.
"אחוזים ניכרים (כ־20 אחוז) מדירות שמיועדות למחיר למשתכן הן דירות יקרות (גן גדולות ופנטהאוזים) ובנוסף מייעדים דירות סטנדרטיות שמותאמות ליכולת הרכישה של רובנו לשוק החופשי", כותבים המתלוננים. "כך הם מדירים זוכים ופוגעים ביכולתנו לבחור דירות מתאימות".
1 צפייה בגלריה
שכונת מורשת
שכונת מורשת
שכונת מורשת
(צילום באדיבות עיריית מודיעין)
בהמשך טוען הזוג, כי "אפשר לראות שבפרויקטים שפורסמו עד היום בשכונה, הקבלנים בחרו לייעד דירות גן עם גינות ענק ופנטהאוזים ומיני פטנהאוזים של שישה חדרים, במחירים קרובים למחירי השוק החופשי דווקא לזוכי התוכנית, ואילו חלק ניכר מדירות הארבעה וחמישה חדרים, מייעדים הקבלנים לשוק החופשי... כך הם יוצרים לכאורה מצב בו זוכי מחיר למשתכן עשויים להיות מודרים מהתוכנית, ובאופן זה שיעור הקונים בשוק החופשי או במחירי השוק החופשי בפרויקטים אלו יהיה גדול משמעותית מה־30 אחוז המותרים לקבלנים בחוזה מול רמ"י".
כראיה לכך, טוענים הכותבים, ניתן לראות את שיעור הביטולים הגבוה של זוכים בפרויקטים שהתפרסמו לדבריהם עד כה לאחר תקופת ההמתנה הארוכה, ואת הגרלות ההמשך של הפרויקטים הללו, הכוללות דירות יקרות במחירים גבוהים.
לטענתם, המצב הזה אף דוחק חלק מהזוכים לרכוש דירות במינוף גבוה.
אחד הקבלנים הבונים בשכונה במסגרת התוכנית, ציין מנגד כי בחברה "מתכננים ומשווקים את הדירות בדיוק גמור להוראות החוזה והמכרז ומאשרים את תמהיל הדירות מול משרד הבינוי והשיכון וחברת הבקרה ובהתאם להנחיותיהם. התמהיל שאושר הינו סופי והחברה לא יכולה לשנותו על דעת עצמה. כללי קביעת התמהיל ומחיר המכירה למ"ר היו ידועים לכל ופורסמו מרגע זכיית החברה במכרז ובוודאי היו ידועים בשלב זכייתם של הזוכים בהגרלות השונות".

תגובת משרד השיכון

"במסגרת תוכנית מחיר למשתכן נקבעו תנאי המכרז, וכן מספר יחידות הדיור המשווקות לזכאי מחיר למשתכן ומספר יחידות הדיור המיועדות לשוק החופשי. תמהיל הדירות הפנימי והתייחסות למספר החדרים ושטח הדירות, נקבע בהתאם לתב"ע ואישור הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה. חלוקת הדירות בין מחיר למשתכן לשוק החופשי, נעשית לפני אישור הפרויקט לשיווק, כחלק מהאישורים שעל היזם לקבל לצורך שיווקו. המשרד בוחן את תמהיל הדירות, כך שאחוז הדירות במחיר נמוך יהיה גבוה, תוך שמירה על תמהיל מגוון.
זכאי התוכנית כוללים אוכלוסייה מגוונת עם צרכים שונים, ונתון זה נלקח בחשבון בבחינת ואישור תמהיל הדירות כאמור. באשר למקרה שבנידון יובהר כי המשרד בחן את התמהיל, וניכר כי אחוז הדירות הקטנות גבוה באופן יחסי לסך הדירות הכללי בפרויקט וכי מדובר בתמהיל מגוון.
"בהתאם לתמהילי הדירות שאושרו עד היום לחברת דונה ניכר כי 92 אחוז מהדירות הקטנות (שלושה וארבעה חדרים) הוקצו למחיר למשתכן מסך כל הדירות הקטנות בפרויקטים.
באשר לדירות הגדולות התשלום עבורן בהתאם לתנאי המכרז הינו 30 אחוז מעלות למ"ר (מחיר הזכייה), וגודלן הוא בהתאם להוראות התב"ע והחלטת הוועדה המקומית.
באשר לתכנון הלקוי הנטען, הנושא אינו בסמכות המשרד ואישור התכנון נעשה על ידי הוועדה המקומית.
בנוגע לטענה כי אלו יחידות דיור שמיועדות לעבור לשוק החופשי, אין בה דבר. הדירות היו ויהיו דירות המיועדות לזכאי מחיר למשתכן בלבד".