לא רק בשמחות: פרקליטות מחוז מרכז הגישה היום (ב') בשם רשות מקרקעי ישראל כתב תביעה לבית משפט השלום ברמלה לקבלת צו מניעה קבוע נגד חברת "נאות קדומים בע"מ", חברת האירועים "הדומים – החברה לאירועים בטבע בע"מ" וחברת "לוז הכפר העברי הקדום בנאות קדומים בע"מ". זאת בגין הפעלת גן אירועים בניגוד לחוזה עם רשות מקרקעי ישראל.
PixabayPixabay
Pixabay
על פי כתב התביעה, שהוגש על ידי עוה"ד שירן איתן ורועי בן-עמי, חברת "נאות קדומים" חוכרת שטח של אלפי דונמים המהווה בין היתר שמורת טבע לאומית, מכוח חוזה חכירה אשר נחתם מול רשות מקרקעי ישראל. הנתבעות הנוספות הינן חברות פרטיות המפעילות במקרקעין אלו גן אירועים.
עוד על פי כתב התביעה, מזה מספר שנים מפעילות החברות במקרקעין גן אירועים בו מתקיימים אירועים פרטיים כגון חתונות, ללא קבלת הסכמת רשות מקרקעי ישראל ובניגוד לכל דין או הסכם. בנוסף, יש לציין, הפעלת גן האירועים מנוגדת כלל לתכניות המתאר החלות על המקרקעין.
לטענת רשות מקעקעי ישראל, הנתבעות קיבלו מן הרשות התראות חוזרות ונשנות להפסיק את פעילותו של גן האירועים במקום. בתגובה נתנו גורמים בכירים מטעם חברת נאות קדומים לנציגי הרשות במספר הזדמנויות שונות התחייבויות מפורשות כי פעילות גן האירועים הופסקה ולא יתקיימו עוד אירועי חתונות במקום בשנת 2019.
על פי כתב התביעה, חרף התחייבויות אלו ממשיכות החברות להפעיל את גן האירועים, ולכן נאלצה רשות מקרקעי ישראל להגיש את התביעה.
ברקע הדברים קיים נגד הגן צו מניעה שאמור להיכנס לתוקף ביום 1.10.19 בעקבות תביעה שהגישה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חבל מודיעין, נוכח העובדה שפעילות הגן אינה תואמת את תכניות המתאר החלות על המקום. בנוסף, מתנהל נגד הגן הליך משפטי בעניין היעדר רישיון עסק.
בכתב התביעה נכתב כי: "תביעה זו מבקשת ליתן תוקף לאינטרס ציבורי מובהק והגנה על עקרונות היסוד מכוחם מנוהלים מקרקעי המדינה. אחד מעקרונות חשובים אלה הוא, כי הפרט אינו יכול לעשות במקרקעי הציבור ככל הישר בעיניו ולפעול על פי רצונו ושיקוליו הבלתי מוגבלים, והוא כפוף לנורמות קבועות החלות על כל הציבור באופן שווה". עוד צוין כי: "הפעילות המתוארת לעיל מתבצעת במטרה להפיק רווחים כספיים על חשבון קופת הציבור, תוך זלזול מוחלט בשלטון החוק, במדיניות התכנונית ותוך הפרה בוטה של חוזה החכירה אשר נחתם בין התובעת לנתבעת 1 (חברת נאות קדומים) והחל על המקרקעין".
ברשות מסבירים כי הציבור נדרש להיזהר ולבחון גם היבט זה בעת הזמנת אירועים, על מנת שלא ייתקל בשערים סגורים של גן האירועים ביום האירוע. רשימת חלקית של גני אירועים ללא היתר ניתן למצוא באתר משרד האוצר כחלק מפעילות יחידת האכיפה הארצית, וגם גן האירועים נאות קדומים/ צל הדומים מופיע ברשימה זו.
מהחברות הנתבעות נמסר: "טרם קיבלנו את כתב התביעה ולכן אנחנו לא יכולים להגיב".
פרסום ראשוני: 08:11 , 10.09.19