הכניסה למודיעין. צילום: אדווה חוליהכניסה למודיעין. צילום: אדווה חולי
הכניסה למודיעין. צילום: אדווה חולי
הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה - מחוז מרכז שבמינהל התכנון, החליטה להפקיד תוכנית מתאר לעיר מודיעין מכבים-רעות הכוללת תוספת של 43,000 יחידות דיור, שייתנו מענה להיקף אוכלוסייה של 240 אלף תושבים. התוכנית חלה על כל מרחב התכנון של העיר, בשטח של 50 אלף דונם ומתווה עקרונות ומדיניות ארוכת טווח לתכנון ולפיתוח העיר.
בנוסף למגורים, התוכנית מציעה הקמת מרכז עסקים חדש (מע"ר) בחלק הצפון-מעריב של העיר שישלב מגורים, תעסוקה ומסחר שיתחבר אל השכונות הקיימות. בצמוד למרכז העסקים, התוכנית מציעה הקמת מרכז רפואי ומרכז אקדמי חדשים. עוד במסגרת התוכנית מוצעת הארכת שלוחה תת קרקעית של הרכבת ממרכז העיר אל מרכז העסקים העירוני בחדש ואל המרכז רפואי האזורי והמרכז להשכלה גבוהה.
כמו כן, התוכנית שמה דגש על השטחים הפתוחים הרבים הקיימים בשטח המוניציפלי של העיר וכוללת הנחיות לשמירתם ולשמירת המסדרון האקולוגי הארצי הכלול בהם. התוכנית כוללת שיפור הנגישות אליהם באמצעות הקמת טיילת נופית היקפית.
יו"ר הוועדה המחוזית מרכז, שירה ברנד ציינה כי "התוכנית מאזנת בין צרכי הפיתוח של העיר לבין שמירה וטיפוח השטחים הפתוחים הערכיים סביבה. כמו כן, התוכנית מציעה העברת תעצומות הפיתוח וחיזוק העיר לכיוון צפון מערב, לעבר אזור התעסוקה הקיים, ויוצרת רצף עירוני אל השכונות הקיימות".
הכנת התוכנית נעשתה בתיאום עם משרדי הממשלה השונים וכן גופי התשתית. התוכנית הוכנה ע"י עיריית מודיעין מכבים-רעות בהובלת אדר' נעמה מליס.
פרסום ראשוני: 08:10 , 29.08.19