בא לחזק: סגן אהרון קרוב הגיע בימים האחרונים לישיבה התיכונית "לפיד מודיעין" וערך דו שיח עם התלמידים.
קרוב, מהפצועים הקשים ביותר במבצע "עופרת יצוקה", שבינתיים השתקם באורח פלא וחזר ליחידתו, סגר בכך מעגל כשעמד בפני התלמידים הרבים שבמהלך פציעתו התפללו להחלמתו.
קרוב דיבר עם התלמידים על התגייסות עם ישראל כולו לעזרה בזמן המבצע ובמהלכו.
הוא סיפר על ימי חתונתו השמחים, ושבת שבע הברכות בה אשתו הייתה לבדה עם כל האורחים שעה שהוא יצא להלחם. התלמידים התעניינו בנסיבות פציעתו הקשה, וקרוב שיתף את הנוכחים בכל מהלך הפציעה והשיקום. התלמידים למדו מקרוב על ביטחון, מוטיבציה ואמונה.
פרסום ראשוני: 07:59 , 13.12.10