מחיר הנפילה: ספר תורה שנפל מידיו של ילד בן 12 במהלך ההקפות המסורתיות בבית הכנסת "זכור אברהם" במודיעין, הביא לפסיקת הלכה של הרב הראשי בעיר, הרב דוד לאו, לפיה כל הגברים בקהילה יצטרכו לצום ביום חמישי הבא.
המקרה התרחש ביום שלישי שעבר, בעיצומן של ההקפות, כשעשרות המתפללים החלו לרקוד עם ספרי התורה ולהעבירם מיד ליד. באחת ההקפות ניתן ספר התורה לבנה בן ה-12 של אחת המשפחות הוותיקות בקהילה, שלפתע נתקל בדבר מה, מעד והפיל את הספר.
אירוע מעין זה הוא נדיר ולכן חייב את אנשי הקהילה לפנות לפסיקתו של רב בשאלה מה צריך לעשות, שכן ההלכה היהודית קובעת שנפילת ספר תורה מחייבת תענית של הציבור. חברי הקהילה ההמומים פנו אל הרב לאו בבקשה לפסוק בעניין, וזה קבע כי "מן השמיים מראים לקהילה שעליה לבחון את דרכה כי בוודאי חטאו בחטא כלשהו" וכי עליהם "לשפר מעשיהם".
הרב לאו קבע שמכיוון שמדובר בילד מעל גיל 10 שנשא את הספר, אין מדובר במעשה של רשלנות אלא באונס, ולכן אירוע זה הוא בבחינת "קריאה לקהל להתכנס ולחזק את ענייני קדושת בית הכנסת וספר התורה". בסיום פסיקתו, כאמור, קבע הרב כי על כל עשרות הגברים בקהילה לצום ביום חמישי הבא – מהזריחה ועד השקיעה - לומר סליחות בבית הכנסת, להתכנס ללימוד תורה ולקבל על עצמם להימנע מדיבורים בזמן התפילות והקריאה בתורה.
"עצוב לי שדווקא למשפחה כזו רצינית ואחראית קורה דבר כזה", אמר השבוע הרב לאו. "זו הרגשה קשה שקשה להעביר אותה. אבל למרות שזוהי לא אשמת הילד, ההלכה מפורשת ומחייבת את הקהילה בצום".