"ריאה ירוקה חשובה ביותר". חברי הוועד להצלת יער מכבים ותושבים | צילום: חורחה נובומינסקי"ריאה ירוקה חשובה ביותר". חברי הוועד להצלת יער מכבים ותושבים | צילום: חורחה נובומינסקי
"ריאה ירוקה חשובה ביותר". חברי הוועד להצלת יער מכבים ותושבים | צילום: חורחה נובומינסקי
ההזדמנות האחרונה להציל את יער מכבים: מאות תושבים ממודיעין ומרחבי הארץ התגייסו בהמוניהם ושלחו מכתבי ערעור למשרד החקלאות, ימים ספורים לפני שהדחפורים עולים על הקרקע, במטרה למזער את נזקי העבודות המתוכננות בו, ולדרוש ערבויות כספיות שיבטיחו את שיקומו לאחר סיום העברת צינורות מים ענקיים של חברת 'מקורות' במקום.
המאבק על יער מכבים החל לפני כחצי שנה, אז נודע לתושבים כמעט במקרה שבקרוב עומדים להעביר ביער שני צינורות מים עצומים של מקורות, וכי כתוצאה מכך ייכרתו כמעט 400 עצים ביער. התושבים, בראשות 'ועד הפעולה להצלת יער מכבים', פתחו במאבק שזכה להד ציבורי גדול והצליחו להשיג מעל ל־3,000 חתימות של מתנגדים.
בעקבות המאבק החלה סדרה של פגישות בין נציגי התושבים לבין קק"ל, האחראית על מתן הרשיונות לעקירת העצים, ונציגי 'מקורות'.
כתוצאה מהמשא ומתן הצליחו התושבים למזער את הנזקים וסוכם על כריתת 105 עצים בלבד, והתושבים אף קיבלו הבטחה כי השטח ישוקם אחרי סיום העבודות.
אלא שבימים אלה מתברר כי המאבק עדיין רחוק מלהסתיים. לאחרונה הסתבר לתושבים כי היתה בידם האפשרות לערער על הליך כריתת העצים, אך הדבר פורסם יום אחרי המועד האחרון להגשת הערעור. התושבים שגילו זאת דרשו כי תינתן להם האפשרות לערער, ובימים אלה הם קוראים לציבור להגיש ערר למשרד החקלאות.
דני רוזנפלד, תושב מכבים וחבר מועצה לשעבר, היה הראשון לזהות כי נמנע מהתושבים לערער, ובזכות התעקשותו ניתנה לתושבים הזכות בשנית.
אנחנו רוצים שיהיה עליהם פיקוח, ודבר שני ‑ שתעמוד ערבות ביצוע" הוא אומר, "אחרת מי ערב לנו שהם באמת יעמדו בהבטחות שלהם? הרעיון הוא לדאוג שתהיה אכיפה וסנקציה במידה שהנזק יהיה מעבר למה שכתבו. זאת דרישה לגיטימית. אם יהיה להם סד של סנקציה מאוד קשה ומישהו שמסתובב בשטח ומשגיח עליהם ‑ זה מצב הרבה יותר טוב. אלה עבודות מטורפות, מאות משאיות שיגיעו וייכנסו לתוך עובי היער כדי להניח את הצינורות, ולכן זה מאוד לגיטימי מה שאנחנו מבקשים".
"למנוע נזק"
עד כה שלחו מאות תושבים ערר, והמארגנים שואפים להגיע לעוד אלפי מכתבי ערר, מה שיגרום לדבריהם למזעור הנזקים ולהבטחה לשיקום היער. מדובר בעצם במהלך האחרון של התושבים, ימים ספורים לפני שהדחפורים עולים על הקרקע.
כדי להקל על התושבים, הוכן מסמך המפרט את נימוקי הערעור, ועל התושבים היה רק למלא את פרטיהם האישיים ולשלוח את המכתב.
יצוין, כי תושבים מכל הארץ יכולים לשלוח ערעור. המועד האחרון להגשת הערעורים הוא יום שבת, 27 ביולי (מחר).
לשביעות רצונם של התושבים, כתוצאה מהליך הגשת הערעור הוקפאו העבודות עד לסיום הליך הערעור. בפנייה לתושבים כתבו חברי ועד הפעולה למען יער מכבים: "הצינור הגיע כבר לפתח היער, ויש לנו חלון הזדמנויות אחרון להבטיח שהנזק ליער יהיה מינימלי. אז מה עושים? מערערים על הרשיונות לכריתת העצים כדי להבטיח 'שמקורות' תעמוד בהתחיבויותיה".
בערעור על הרשיון לכריתת העצים נכתב בין היתר: "עבודות העפר והתשתית ביער מכבים מתוכננות להתבצע על פני שטח עבודה רחב היקף, שבחלקו הגדול עובר ו/או נושק לאזור מיוער צפוף... במסגרת העבודות מתכננת 'מקורות' לעשות שימוש רחב בציוד מכני הנדסי כבד ביותר לרבות דחפורים, טרקטורים, מנופים, ציוד ריתוך, מקדחים, משאיות פינוי עפר, ועוד".
צינור של 'מקורות' ביער מכבים | צילום: חורחה נובומינסקיצינור של 'מקורות' ביער מכבים | צילום: חורחה נובומינסקי
צינור של 'מקורות' ביער מכבים | צילום: חורחה נובומינסקי
עוד מצוין במכתב הערעור כי תוואי החפירה והעבודות המיועדות גדול ביותר, ולשם הטמנת הצינורות נדרשת בין השאר גם חפירה עמוקה. "שפוכת העפר הצפויה להיערם בציר העבודות נאמדת בעשרות אלפי ממ"ק. פינוי חלק ממנה מחייב שימוש במשאיות הובלת עפר שיעשו דרכם מאות פעמים ביער. הובלת צינורות בקוטר 54 צול ו־30 צול יתבצעו באמצעות משאיות שיעשו דרכן מאות פעמים ואף יותר בתוך היער. שאר הציוד המכני ההנדסי אף הוא יצטרך לעבור מאות פעמים ואף יותר בתוך שטח היער. מימדי הציוד המכני ההנדסי והאופן שבו נעשה בו שימוש לא מותירים מקום לספק באשר לאפשרות שייפגעו עצים רבים במהלך העבודות, אשר פגיעתם אסורה על פי תנאי הרישיון".
עוד מצוין בערעור כי בנוסף לכך ולשם ביצוע העבודות, נדרשת הכנה וסלילה של דרכי שירות, שטחי חניה, שטחי טיפולים ושטחי איסוף לשפוכת העפר ופסולת אחרת לאורך תוואי החפירה, בתוך ובסמוך ליער. "גם אם וכאשר", נכתב בערעור, "תתבצע כניסת הציוד המכני ההנדסי מזרחית לגדר מכבים, הרי שלא יהיה מנוס וכל אפשרות אחרת למנוע את כניסתם אל תוך עובי היער ולכל אורכו ורוחבו. סוג העבודה המאפיין ציוד מכני הנדסי כבד שכזה אינו מאפשר עבודת עדינה וכירורגית ובוודאי שלא כזו המצריכה תמרון עדין וכירורגי באופן שיש בו כדי להימנע מנזק לעצים רבים בסביבת העבודה".
עוד נכתב כי על פי תוכניות הכריתה, הביצוע והשיקום שהכינה חברת 'מקורות', ניתן ללמוד שהעצים המותרים לכריתה מצויים בסמוך מאוד אחד לשני ואף נושקים גזע לגזע לעצים רבים אחרים שכריתתם ופגיעה בהם אסורה על פי תנאי הרישיון. "לפיכך", נכתב בערעור, "הסבירות שיתאפשר למפעילי הציוד המכאני ההנדסי להבחין בין עץ המותר לכריתה על פי תנאי הרישיון לבין עץ שאסור בכריתה איננו סביר ואיננו מציאותי בסביבת עבודה זו. החשש והסכנה שהציוד ההנדסי יגרום נזק רב ובלתי הפיך לעצים ולתשתיות היער מעבר לכמות ולסוג העצים המצוינים בתנאי הרישיון הינו ממשי וסביר ביותר".
לאור האמור דורשים המערערים "לבטל את רשיון הכריתה באופן שבו קו הצינור 50 צול והעבודות הכרוכות בהטמנתו יעברו מזרחית לגדר מכבים וקו הצינור 30 צול יעבור בצמוד לכביש 443 ומחוץ לשטח יער מכבים, כפי שהוצע מספר פעמים בעבר, או להתלות את מתן הרישיון בביצוע הפעולות הבאות: הקרן הקיימת לישראל תקצה מטעמה למשך כל תקופת העבודות ביער מכבים פקח או בעל תפקיד מוסמך אחר על חשבונה ו\או על חשבון מקורות, שתפקידו יחייב בין השאר לעקוב ולפקח יום ביומו ובאופן רציף ושוטף אחר עבודות 'מקורות' ו\או מי מטעמה, תוך מילוי אחר תנאי הרישיון ותוכנית השיקום, ובאופן שבו תתבצע מניעה ואכיפה של כל פעולה שיש בה כדי לגרום נזק נוסף ליער מכל סוג שהוא, מעבר לאמור בתנאי הרשיון, ולרשימת העצים המותרים לכריתה המפורטים ברישיון".
בנוסף, דורשים המערערים כי למילוי אחר התחיבויותיה של חברת 'מקורות' אחר תנאי הרישיון ותוכנית השיקום "תעמיד חברת מקורות ערבות בנקאית בגובה של עשרה מיליון שקל חדש לטובת ועד הרובע מכבים-רעות ו\או קרן הקיימת לישראל ו/או עיריית מודיעין, מכבים-רעות...".
הפעילים. לא מוותרים על היער | צילום: חורחה נובומינסקיהפעילים. לא מוותרים על היער | צילום: חורחה נובומינסקי
הפעילים. לא מוותרים על היער | צילום: חורחה נובומינסקי
"כספים לשיקום"
"מה שקרה זה שפירסמו את תוכנית שיקום הנוף ואת אזורי הכריתה, והוציאו הודעה שמי שרוצה לערער יכול לערער, אבל מועד סיום הערעור היה יום לפני שהם הוציאו את ההודעה, שזה אבסורד", אומרת פרופסור מיכל ציון, תושבת מכבים וממובילות המאבק.
"כתוצאה מכך לא יכולנו לערער. אמרנו שזה לא חוקי ובסופו של דבר הם האריכו את מועד הערעור, הוציאו הודעה חדשה ושלחו לנו את טופס הערעור. עכשיו אנחנו מארגנים את התושבים לערער. הנקודה החשובה בערעור היא שאנחנו דורשים ש'מקורות' ישימו ערבות כספית לתושבים של עשרה מיליון שקלים. מאחר שהשטח הוא בחלקו באחריות העירייה ובחלקו באחריות קק"ל, אנחנו דורשים שסכום הערבות יתחלק בין שני הגופים האלה, ושהסכום יופקד בחשבון של ועד הרובע, כך שאם 'מקורות' יפגעו בשטח מעבר למה שהם צופים, יהיו לנו את הכספים לשקם".
לדבריה, במידה שיהיו מערערים רבים, הדבר יחייב את 'מקורות' להשיג את הערבות, וייתכן אז שהפגיעה ביער תפחת. "אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שהמכונות מגיעות, ויאללה. מי יעצור אותן? מדובר בחפירות מאוד אגרסיביות ומאוד פוגעות. אנחנו לא מאמינים שמישהו יעמוד ויגיד זה כן, זה לא, במיוחד שנותנים לנו זכות ערעור, אנחנו חייבים לנצל אותה. קול הציבור חשוב. אי אפשר להתעלם ממנו. כל תושב בישראל יכול לערער. היער הוא של כולם. זאת ההזדמנות האחרונה להציל את היער".
עמותת תושבים משפיעים במודיעין' הודיעה גם היא כי היא מצטרפת לדרישות. "עמותת תושבים משפיעים במודיעין ניצבת לצדם של תושבי מכבים ולצדו של ועד הפעולה להצלת יער מכבים וקוראת לצמצום ומזעור הפגיעה בטבע", אמר נציג העמותה גדעון בכר. "אנחנו מתייצבים לצד הדרישות של ועד הפעולה, שקורא לכך שיהיה ערבון לכך שעם תום העבודות אכן האזור ישוקם ושיהיה פיקוח מלא על מה שנעשה והפגיעה ביער תהיה מזערית. אנחנו מביעים צער וכאב על הפגיעה ביער ובעצים, שמהווים ריאה ירוקה חשובה ביותר לתושבי מודיעין כולה".
מוועד רובע מכבים נמסר:
"באזורנו רצועת העבודה הינה 9-12 מטרים בלבד, וזאת על מנת למנוע פגיעה שלא לצורך בסביבה הטבעית. רוחב התעלה בה יונח הצינור ‑ 3.5 מטרים. העבודה תבוצע בתהליך שנקרא צינור מעל צינור. הפיקוח הוא של קק"ל, רט"ג, רשות העתיקות, וכמובן של גורמי מקצוע מהעירייה ונציגים מהוועד. בסיום העבודה מחויבת מקורות להשיב את המצב לקדמותו, ולבצע פיתוח של השטח באזור העבודה. קיימת תוכנית אדריכילת לאופן שיקום הקרקע, הטראסות, מעברי המים והעתקת העצים. למען הסר ספק, כל הנכתב פה הוצג ופורסם במסגרת פעילות ועד הרובע החל מהשלב בו קודם הפרויקט באזורנו בתחילת 2019. ועד הרובע בקשר עם כל הגורמים הפועלים בשטח. הוועד דן בנושא, שמע את התושבים ושיתף אותם בכל השלבים. נעשו מאמצים גדולים מול מקורות ומול העירייה, ועכשיו נותר לעקוב ולוודא שמקורות עומדים בהבטחות שלהם. אמנם יש תושבים חרדים, אך אנחנו בוועד הרובע נמשיך לייצג אותם, כשאנחנו עם האצבע על הדופק".
ממקורות נמסר בתגובה:
"כחלק מתוכנית לתגבור אספקת המים למודיעין והסביבה ושיפור אמינות האספקה תוכננו קווים המתחברים למערכת המים החמישית לירושלים. קווים אלו אושרו על ידי רשות המים ותוכננו על ידי חברת הנדסה מטעם מקורות. תוואי הקווים שנבחר הינו בעיקר על דרך הפטרולים בגבולה המזרחי של מכבים, וחלקו בדרכי עפר במכבים ובשטחי פלחה.
תוואי זה תואם מול רשות הטבע והגנים, קק"ל ועיריית מודיעין. לקווים התקבל היתר בנייה כחוק מעיריית מודיעין ולאחרונה התקבל אישור תחילת עבודות ממחלקת הפיקוח של העירייה. לצורך קבלת רישיון כריתה מפקיד היערות הוכן סקר עצים מקיף ותוכנית שיקום נופי שאושרו על ידי קק"ל. רישיון הכריתה שהתקבל הינו לכריתת 105 עצים והעתקת שבעה עצים, הכל לפי אישור פקיד היערות. הקווים אושרו גם על ידי אדריכלית עיריית מודיעין והתקבל היתר רשות הטבע והגנים. לאחר קבלת כל ההיתרים והאישורים מקורות מתכננת להתחיל בביצוע עבודות בתחילת חודש אוגוסט".
"סוג העבודה המאפיין ציוד מכני הנדסי כבד שכזה אינו מאפשר עבודת עדינה וכירורגית ובוודאי שלא כזו המצריכה תמרון עדין באופן שיש בו כדי להימנע מנזק לעצים רבים בסביבת העבודה"
"מאחר שהשטח הוא בחלקו באחריות העירייה ובחלקו באחריות קק"ל, אנחנו דורשים שסכום הערבות יתחלק בין שני הגופים האלה, ושהסכום יופקד בחשבון של ועד הרובע"
פרסום ראשוני: 07:44 , 26.07.19