לא בטוח שיש על מי לסמוך: המקום: בית ספר "גוונים" לחינוך מיוחד במודיעין. הזמן: איסוף ופיזור התלמידים בבית הספר. מה קרה בשטח: ברכב אחד המלווה לא ירד עם התלמידים עד לכניסה לשער. בהסעה אחרת אף אחד מבין שמונת התלמידים לא היה חגור. על אחת ההסעות היה אדם שאינו קשור להסעה, מלווים שאינם יורדים ואינם מלווים את התלמידים בניגוד לנהלים, רכב ההסעה שנסע לאחור בניגוד להנחיות, ומלווה שאין בידיו את פרטי התלמידים בהסעה - לא שמותיהם ולא מספרי הטלפון של הורים. שבע הסעות נמצאו לא תקינות ביום אחד.
בואו להצטרף לעמוד הפייסבוק של "ידיעות השפלה"
תיאור זה של המציאות מה־16 בנובמבר 2010 מופיע בדו"ח שהוציא מבקר עיריית מודיעין, אריק משיח, לשנת 2010, שהתפרסם לפני מספר ימים. הדו"ח מצביע על שורת בעיות בחינוך המיוחד בכלל, ועל הסעות התלמידים במגזר זה בפרט.
על פי הדו"ח, בשנים 2010-2009 התקיימו 118 ביקורות בהסעות החינוך המיוחד. חודשים שלמים עברו ללא כל פיקוח או בקרה, ובחודשים אחרים נערכה בקרה אחת או שתיים בלבד. מתוך כל הביקורות הללו נרשמו רק עשר הערות, שנכתבו בטפסים באופן כוללני שאינו מאפשר אכיפה והבנה של הבעיות כגון "בלבול בין הנהגים" או "יש לדבר עם בית הספר לגביי החנייה".
"נוכח העובדה שמתוך 118 ביקורות שנערכו רק בעשרה מקרים נמצאו הערות המבקר, מומלץ כי תיערך פנייה למשכ"ל (החברה למשק וכלכלה המבצעת את הבקרות) אשר תגדיר מהי הביקורת הרצויה לעיריה ומהו משוב ראוי".
בנושא זה מסר מנכ"ל העיריה בתגובה: "הנושא מחייב שיפור".
הדו"ח גם מתייחס לכך שלא ניתן לצאת ממתחם החנייה בבית ספר "גוונים" אלא רק בנסיעה לאחור כשדה הראייה של הנהג מצומצם ולקוי באופן שמגביר את הסיכוי לתאונה, בניגוד להנחיות הביטחון.
אגף החינוך מסר בתגובה, כי "תנאי השטח אינם בשליטתנו". אך תגובת הביקורת דורשת לפעול מול אגף תכנון והנדסה ומול בית הספר לשינוי התוואי באופן שיאפשר יציאה של רכבי ההסעה מהמתחם מבלי לנסוע לאחור.
לטענת הביקורת, מעבר לרענון הנהלים בפני המלווים, "על העיריה לנקוט בסנקציות חריפות כנגד חברת ההסעים בגין נהגים אשר מפרים את הוראות הבטיחות ומסכנים את ביטחון הילדים".
ביקורת נמתחת גם על מיקום משרדי המחלקה לצרכים מיוחדים המופרדים ממשרדי מינהל החינוך ונמצאים במרכז הרב תחומי המשמש כמרכז להשכלה גבוהה. בדו"ח נכתב, כי מיקום המשרדים אינו אידיאלי עבור עובדות המחלקה ובמיוחד עבור הוריהם של ילדים בעלי צרכים מיוחדים אשר מגיעים למחלקה לצורך התייעצות, וממתינים לוועדות השמה בפינת ישיבה המשמשת גם את האוכולוסייה הלומדת במרכז. "המשרדים קטנים וצפופים", נכתב בדו"ח. "אין חדר נפרד המיועד לקבלת קהל לשם שמירה על פרטיות".
מציאות זו, מסר אגף החינוך בתגובה, מקורה במחסור בחדרים בבניין העיריה. ראוי שיהיה למחלקה מקום הולם יותר וצפוף פחות. לדברי מנכ"ל העיריה, הנושא של מיקום המחלקה נמצא בבחינה.
דו"ח המבקר מצביע על מחסור בתקציב עבור תגבור במוסדות החינוך המיוחד - שירותים של אנשי מקצוע כגון קלינאי תקשורת, פסיכיאטר, ריפוי בעיסוק, ועוד.
מעיריית מודיעין נמסר בתגובה: "נגבו החובות בגין אגרות חוץ. ניתנה הוראה לאשר נהלים לעבודת רכזת ההסעות. כמו כן, יוקם צוות לצורך הסדרת מעקב ממוחשב לנושא ההסעות. בנוסף, יוגדרו קריטריונים לאישורים חריגים להסעות ומלווים בחינוך המיוחד.
"במסגרת ההתקשרות להסעות לשנת הלימודים תשע"ב יודגש נושא הפיקוח על ההסעות. בתחום הסייעות התקבלה הנחיה להסדרת כללים לקליטת סייעות, הכשרתן, שיבוצן והיקף משרתן ליישום בשנה הנוכחית".
הכתבה המלאה מתפרסמת בסוף השבוע ב"ידיעות מודיעין"