לקחה את העניין לידיים: עץ בוגר מסוג פלטפורום נמצא לפני שבועיים כשהוא כרות. בעקבות כך החלה חקירה של מחלקת הפיקוח העירוני בעיריה. אנשי המחלקה בדקו שיחות ופניות של תושבים באזור בנושא העץ, ותוך זמן קצר הגיעו לתושבת מכבים שהודתה, לדברי העיריה, במעשה.
תושב חולון החליט לעשות דין לעצמו והציב תמרור בואו להצטרף לעמוד הפייסבוק של "ידיעות השפלה"
התושבת טענה כי עשתה זאת מאחר ו"העץ גורם לה לפריחה ואלרגיה בכל הגוף". לדבריה, היא פנתה לעיריה מספר פעמים, אך לא נענתה. אך לטענת העיריה, רישומים שבידיה מוכיחים אחרת ותלונותיה על אלרגיה או פריחה לא צוינו על ידה בפניות הקודמות לעיריה.
לדברי העיריה, לפני חצי שנה התושבת פנתה למוקד העירוני בטענה שהעץ מלכלך את גינתה. העיריה נענתה לפנייה וגזמה את העץ על פי הצורך. נמסר לתושבת שאין אישור לכרות את העץ לגמרי.
העיריה התייחסה לסוגיה ואמרה: "אנחנו רואים בחומרה את המקרה וכל ניסיון של תושב לקחת את החוק לידיים ולפעול על דעת עצמו בניגוד לחוקי העזר העירוניים. לתושבת הוסבר כי היא עברה על חוקי העזר העירוניים וחל איסור לכרות כל עץ שהוא אלא באישור משרד החקלאות וקק"ל.
הנזק נאמד בכמה אלפי שקלים ובכוונת העיריה להגיש כתב אישום כנגד התושבת".