סגור על זה: חבר מועצת העיר מודיעין אלכס וינרב העלה בישיבת המועצה האחרונה שהתקיימה ביום רביעי שעבר כמה הצעות. בין היתר הציע להפוך את בתי הספר למוסדות חינוכיים המנוהלים כמשק כספי סגור. "שמנהלי בתי הספר ינהלו בעצמם את מוסדות החינוך שבראשם הם עומדים כמשק כספי סגור, קרי יקבלו תקציב וישלטו באופן עצמאי בהוצאותיהם ובהכנסותיהם", מסביר וינרב.
בתל אביב היו צריכים להחביא את הפלאפונים בואו להצטרף לעמוד הפייסבוק של "ידיעות השפלה"
"הם יוכלו למשל להשכיר חדרי לימוד, אולמות ומגרשים, יוכלו להתייעל בשימוש בחשמל ובמים ואף לייצר חשמל באמצעות מתקנים סולאריים שיותקנו על גגות בתי הספר, ובכך ליצור הכנסה כספית נוספת משמעותית שתאפשר הצטיידות במעבדות ובמחשבים, מימון תוספת שעות לימוד, מערכי שיעור, מימון טיולים ועוד דברים שמנהלי והורי בתי הספר יחפצו בהם".
בנוסף הציג וינרב הצעה לסגירת טלפונים ניידים של התלמידים במוסדות החינוך בעיר מטעמי דאגה לשלומם של התלמידים וצוות בית הספר. "אני מציע לתלות הודעות בכניסה לבתי הספר על סגירת טלפונים ניידים ומיעוט השימוש בהם", אומר וינרב. "דברו פחות בנייד ויותר בטלפון הקווי. בבית הספר אין כל סיבה לשוחח בנייד".