מתכוננים להכרזה: האפשרות שבספטמבר תוכרז מדינה פלסטינית מדירה שינה מעיני ראש בית המדרש הקהילתי בשוהם, הרב אורי סדן. הרב סדן פרסם בשבוע שעבר פסיקה הלכתית שתחול אם תקום מדינה פלסטינית בחלקים מיהודה ושומרון. הדברים התפרסמו בעלון 'עולם קטן' המחולק בבתי הכנסת ופופולרי במיוחד בקרב צעירים ונוער.
בואו להצטרף לעמוד הפייסבוק של "ידיעות השפלה" על רקע העיסוק בחורבן בט' באב, הרב סדן הסביר כי קיימת מחלוקת בין הפוסקים לגבי הגדרתו של חורבן, ובעוד דעה אחת סוברת שכל עיר שיושבים בה יהודים אינה מוגדרת חרבה, 'הבית יוסף' סובר כי הגדרת החורבן נעוצה בריבונות וכל מקום בארץ ישראל שנמצא בריבונות זרה נחשב חרב, אפילו אם הוא שוקק חיים יהודיים.
"מכאן השתמע כי ברגע שתוכרז מדינה פלסטינית, וממילא תאבד הריבונות הישראלית – יחול חיוב "קריעה"- כלומר קריעה של הבגד מתוך צער בדומה למנהג האבלות שאדם מתבשר על מות קרוביו.
"הרואה את ערי יהודה כבית־לחם וכחברון אינו קורע", כותב הרב סדן, "שכן כל עוד לא קמה מדינה פלסטינית הרי שמבחינה מדינית ובינלאומית המקום בריבונות מדינת ישראל, על אף שמדובר בריבונות קלושה ובמקום נמצאים מחבלים במדים. מאידך גיסא, העומד בחבל אשכול וצופה על יישובי גוש קטיף החרבים חייב לקרוע".
הרב סדן טוען כי אין בדבריו חידוש, וכי כל המקורות בעניין פרושים ומובאים במאמרו. כמו כן הוא מציין שהדברים לא נכתבו מהבטן או על רקע מניעים פוליטיים אלא מתוך הדיון בחורבן סביב יום תשעה באב.
הרב סדן, מדוע הקמת מדינה פלסטינית זה חורבן, הרי מדינת ישראל ממשיכה להתקיים? "מאז תחילת העלייה לישראל בדורות האחרונים, אנחנו במצב של מציאות חלקית. יש לנו גם גאולה וגם חורבן מול העיניים. אני מודה ביום העצמאות על המדינה וכל הטוב, ובתשעה באב אני קורע קריעה על מה שעוד איננו.
"אנחנו אבלים על העובדה שירושלים כמה שהיא בנויה בניינים, היא עדיין גוף בלי הלב. והדבר נכון גם לגבי כל ארץ ישראל, כל חלק הוא לא עוד סתם טריטוריה".