נכנסים פחות לכיס: רשת הביגוד H&O הגישה לאחרונה תביעה בסך 13 מיליון שקל בה נטען שגביית אגרת שמירה מתושבי העיר במתכונתה הנוכחית אינה חוקית. הרשת ביקשה להכיר בתביעה כייצוגית.
בואו להצטרף לעמוד הפייסבוק של "ידיעות השפלה"
לטענתה, לפי חוזר משרד הפנים אמורה האגרה להיגבות לזמנים קצרים ובמצבים של מצב ביטחוני רעוע, ומטרתה למממן אמצעים מיוחדים לסיכול אירועי טרור. אך במודיעין משמשים הכספים למימון "מוקד אמון" המטפל בפניות של המוקד העירוני, מאבטחים במוסדות חינוך ואבטחת אירועים - גורמים שמימונם אמור להגיע מהארנונה וממשרדי הממשלה, ולא מגבייה נפרדת.
התביעה דרשה מהעירייה לבטל את האגרה לאלתר, ולהחזיר לציבור את דמי האגרה של השנתיים האחרונות. העירייה בחרה לנצל זכות השמורה לרשויות מקומיות, בה היא מפסיקה את הגבייה בתמורה לדחיית התביעה.
עם זאת, לא ברור אם האגרה אכן תבוטל: משרד הפנים הודיע לאחרונה כי יוציא תקנות חדשות לגבי גביית האגרה עד סוף השנה, וכי עד אז יש להמשיך ולגבות את האגרה. המשמעות: אגרת השמירה במודיעין תבוטל בסוף השנה, אלא אם יוחלט במשרד הפנים שיש להמשיך ולגבות אותה.
את רענון הנהלים מבצע משרד הפנים לאחר תביעות בעלות טענות דומות שהוגשו לרשויות רבות בארץ, בעקבות בג"צ תקדימי בעיר חולון שקבע שהעירייה גובה את האגרה שלא כחוק. לפיכך קשה לדעת האם האגרה אכן תבוטל, ומה יהיו ההשפעות על התושבים.
תושבי מודיעין משלמים 32 שקל דמי אגרה לחודשיים, בעוד במכבים וברעות משלמים 104 שקל לחודשיים בשל מימון המחסומים בכניסה לרובע. לפי נתוני העירייה, הכנסות העירייה מאגרת השמירה הן כ־6.5 מיליון שקל בשנה, סכום שלטענתה הולך למימון מאבטחי "מוקד אמון" ומאבטחים במבנים ציבוריים.
העירייה בתגובה: "לאחרונה חוקקה הכנסת תיקון לפקודת העיריות וקבעה כי ניתן לגבות אגרת שמירה עד סוף שנת 2011 או עד מועד גיבוש הכללים על ידי משרד הפנים, ולכן החלה העירייה לגבות את אגרת השמירה מכוח החוק החדש. "בשבוע שעבר קיבל בית המשפט את עמדתה של העירייה ודחה את הבקשות להכיר בתביעה ייצוגית נגד העירייה".
העירייה: "לאחרונה חוקקה הכנסת תיקון לפקודת העיריות וקבעה כי ניתן לגבות אגרת שמירה עד סוף שנת 2011.בשבוע שעבר קיבל בית המשפט את עמדתה של העירייה ודחה את הבקשות להכיר בתביעה ייצוגית נגד העירייה"