מתוך הדוח: "מפקח הכשרות של עיריית מודיעין, הרב אליהו מלול, קיבל מהעירייה השתתפות באחזקת כלי הרכב שבבעלותו, בה בשעה שהועמד לרשותו כלי רכב מסוג טויוטה קורולה על ידי חברת כוח האדם 'אמיע"ד', תוך שהיא עצמה החזיקה את כלי הרכב בליסינג". כך נכתב בדוח מבקר העירייה לשנת 2009, שהונח השבוע על שולחנם של חברי מועצת העיר.
בדוח המבקר אריק משיח נטען, כי הרב מלול לא דיווח לעירייה על כלי הרכב שקיבל, והמשיך לקבל דמי אחזקת רכב במשכורתו. כשנשאל על ידי המבקר לפשר העניין, טען הרב מלול כי כלל לא ביקש לקבל הוצאות אחזקה על רכב מהעירייה, וכי לא ידע שמשכורתו מכילה רכיב של החזר הוצאות על שימוש ברכב.
האחראי על ענייני הכשרות בעיר והאחראי על הרב מלול מבחינה הלכתית, הרב דוד לאו, ענה: "אין זה תפקידי ואיני יודע מהו שכרו ומהם תנאי העסקתו. לא ידעתי ולא שאלתי מניין לו הרכב".
"הביקורת מתקשה למצוא הסבר לכך שחברת כוח אדם, חברה עסקית, משלמת לחברת ליסינג סכום חודשי של כ־3,000 שקל בלא שהיא מחויבת בכך בחוזה, וחרף העובדה כי מי שניתן לו הרכב אינו קשור אליה באופן כלשהו ואינו מועסק על ידה", נכתב בדוח המבקר.
המבקר חזר ובדק את טענתו של הרב מלול כי לא ידע על תשלומי הרכב. המבקר מציג תקציר של מכתב שכתב הרב מלול למנהלת משאבי האנוש באפריל 2006, ובו הוא מבקש תשלום לאחזקת רכב והוצאות דלק. לפי הנתונים המובאים בדוח, שבועיים לאחר הגשת המכתב החל הרב לקבל החזרים על אחזקת רכב, דלק, רשיונות וביטוח. "הביקורת מניחה שהעובד בדק שהוא מקבל את המגיע לו", כותב המבקר. "לראיה, לא נמצא מכתב או טענה שלא משולם לו את אשר ביקש". המבקר כותב כי טענת הרב מלול "אינה מתקבלת".
תפקידה של המועצה הדתית לקבוע מה היקף השעות שעל המשגיח לעבוד בכל בית עסק, ובעל העסק מחויב לקבל את החלטת המועצה ולשלם למשגיח על כל שעת עבודה. תקנות משרד הדת נותנות כמה אפשרויות שמטרתן מניעת העברת השכר באופן ישיר בין המשגיח לבעל העסק. מודיעין בחרה באפשרות של העסקת משגיחי כשרות באמצעות חברת כוח אדם - חברת "אמיע"ד" מבני ברק.
חשוב לציין, כי במודיעין הרב מלול הוא זה שקובע את היקף השעות שעל המשגיח לעבוד, אך הדבר נתון גם לשיקול דעתו של הרב לאו. במכבים־רעות הרב יעקב צ'יקוטאי, המכהן כרבה הראשי, מכהן כמפקח הכשרות, ואינו שוכר את שירותיה של חברת "אמיע"ד".
במסקנותיו קובע המבקר: "מפקח הכשרות יחויב ויחזיר את מרכיבי השכר ששולמו לו בגין החזר הוצאות רכב לגבי התקופה שבה קיבל רכב צמוד מ'אמיע"ד'". בסעיף נוסף קובע המבקר כי יש להעמיד את הרב מלול לדין משמעתי.
הרב דוד לאו מסר בתגובה: "מדובר בעובד מצוין וחיוני למערכת שבזכותו רמת הכשרות במודיעין היא מהגבוהות בארץ. מפקח הכשרות כפוף אלי הלכתית, ולשלמה חנינה (מנהל מחלקת הדת-נ.פ) מנהלתית. מבקר העירייה העיר את ההערות, ומנכ"ל העירייה מטפל בזה כעת".
מהעירייה נמסר בתגובה: "בעקבות ממצאי דוח המבקר, הוחלט לקיים ועדת משמעת לעובד. הוועדה תבחן את כל פרטי המקרה, לרבות עמדתו של העובד, ואז תחליט לגבי המשך ההליך: אם להעמידו לדין משמעתי ואם לערוך התחשבנות כספית. מועצת העיר הנחתה את ועדת המשמעת לגבות כל כסף שניתן שלא כדין. העירייה לא תעבור לסדר היום על כל מקרה שבו עובד אינו פעל כשורה וכמצופה ממנו, ותטפל בכך בחומרה".
חברת "אמיע"ד" סירבה להגיב והפנתה אותנו לעיריית מודיעין. הרב אליהו מלול סירב להגיב על הדברים הנאמרים.
פרסום ראשוני: 08:01 , 12.12.10