מגמה חיובית: ירידה משמעותית במספר תאונות הדרכים בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2010 בעיר - כך עדכן רכז תנועה במשטרת מודיעין, שי אלגרבלי בישיבת ועדת תחבורה ותנועה האחרונה בראשות סגן ראש העיר ומחזיק תיק התחבורה בעירייה, חנן ברנשטיין.
על פי הנתונים שהציגה המשטרה עולה כי בשנה זו, בין חודשים ינואר 2010 ועד סוף ספטמבר 2010 התקבלו דיווחים על 63 תאונות דרכים בלבד, כולן קלות. בשנה האחרונה מספר התאונות הקשות והקטלניות בעיר עמד על אפס. מדובר בנתונים הנמוכים ביותר בעיר בחמש השנים האחרונות, מאז שנת 2005.
לשם השוואה, בתקופה המקבילה בשנת 2009 התרחשו בעיר 102 תאונות קלות, שלוש תאונות קשות ותאונה קטלנית אחת. יו"ר הוועדה ציין כי מדובר בירידה משמעותית ושיפור גדול ברמת הבטיחות בכבישי העיר. במשטרה ציינו כי ניתן לראות כי איחוד הכוחות שנעשה בין העירייה למשטרה המניב פירות ורואים את תוצאותיו. ברנשטיין אמר בדיון כי "עבודת המשטרה המסורה בשילוב עם השינויים הגיאומטריים שנעשו בצמתים רבים בעיר הוכיחו את עצמם כיעילים במאבק לצמצום תאונות הדרכים".
נוסף על נתונים אלו ברנשטיין הציג בפני חברי הוועדה את הפרויקטים המיועדים לשנת 2011 כפי שהוגשו למשרד התחבורה בבקשת התקציב. בין היתר העירייה הגישה בקשות לתכנון וביצוע שינויים גיאומטריים במספר צמתים ברחבי העיר ובנוסף ציין כי ישנו תכנון לבצע "גל ירוק" לאורך שדרות החשמונאים. ברנשטיין ציין כי העלות הכוללת של כל הפרויקטים המתוכננים היא כעשרה מליון שקלים כאשר העירייה תשקיע מסכום זה כשלושה מיליון שקלים והיתר ממשרד התחבורה.
נוסף לכך העירייה הגישה למשרד התחבורה דרישות תקציביות נוספות עבור טיפול שוטף ואחזקת הכבישים בעיר בסכום של כ-שלושה מיליון. התוכנית כוללת התקני בטיחות, סימון כבישים, הצבת תחנות אוטובוס מקורות, הנגשה לנכים, הצבת פנסי ה -8 מעל מעברי חצייה קיימים, וכן הסדרי בטיחות ליד מוסדות חינוך שלא נמצאים בעמקים.
חנן ברנשטיין: "אנו נמצאים כיום לאחר ביצוע עבודת מטה מסודרת מול כל הגורמים המופקדים על התשתיות והתחבורה. גיבשנו תוכנית דרישות על פי סדר עדיפויות וזו הונחה להחלטתו של מנכ"ל משרד התחבורה. אני מאוד מקווה שתוכנית זו תמומש במלואה ובכך נמשיך לקדם את בטיחותם של משתמשי הדרך.
"כמו כן אני רוצה להודות לחברי ועדת התחבורה, אזרחים מסורים המשקיעים מזמנם לקידום נושא חשוב זה, לצורך שיפור איכות חיינו ושמירת חיי התושבים באשר הם. הנתונים של שנת 2010 בהחלט מוכיחים כי העבודה המאומצת בשיפור תשתיות ואכיפה משטרתית יעילים ולמרות הגידול הטבעי של העיר מספר התאונות יורד בצורה דרמטית למספר הנמוך ביותר מזה חמש שנים".
פרסום ראשוני: 09:48 , 25.10.10