עוד מכה לדוד טוביאנה: קצת פחות משנה לאחר שהורשע בשוחד, מרמה והפרת אמונים ונידון לארבע שנות מאסר, קבע השבוע בית משפט השלום ברמלה כי ראש המועצה האזורית חבל מודיעין לשעבר דוד טוביאנה ביחד עם מועצת חבל מודיעין שבראשה עמד יורשעו בעבירות על החוק למניעת מפגעים והפרת חובת פיקוח למניעת עבירות על חוק שמירת הניקיון. בית המשפט גזר על טוביאנה קנס בסך 20 אלף שקל, ועל מועצת חבל מודיעין קנס בסך 200 אלף שקל.
בית המשפט קבע בין היתר: "הנאשם הורשע במחדלו לתחזק את תחנות אחיסמך ובארות יצחק באופן נאות, ובכך שלא מנע פעולה מזהמת מים, העלולה לגרום לזיהום מים ולזיהום מי תהום. כמו כן הורשע באי נקיטת כל האמצעים הסבירים למניעת מפגעים סביבתיים, ובכך נגרמו מפגעים סביבתיים ותברואתיים העולים כדי ריח חזק ובלתי סביר, המפריע או עלול להפריע למצויים בקרבת מקום. עוד הורשע הנאשם בהיעדר פיקוח מספק על השלכת פסולת על ידי המועצה ברשות הרבים".
על אף ההרשעה בדין, הקל בית המשפט בעונשו של טוביאנה. את ההחלטה נימק השופט ד"ר עמי קובו בחרטה "הכנה", כדבריו, שהביע טוביאנה, בהודעתו שלא יחזור לפעילות ציבורית וכן בעובדה שזיהום המים התקיים לאורך תקופה ארוכה יחסית, מיוני 2002 ועד לאוקטובר 2004, אך כבר במאי 2003 החל טוביאנה לטפל בזיהום ברצינות.
בית המשפט פסק: "לאחר 1 במאי2003 , כאשר נחתם חוזה עם חברה קבלנית למניעת המפגעים, נקבע כי הנאשם נקט את כל האמצעים שבידו למניעת התקלות, ומכאן שהנאשם לא הורשע בעבירות בנוגע לתקופה זו. עיון בכתב האישום מעלה כי חלק ניכר מהאירועים אשר יוחסו לנאשם במסגרת כתב האישום אירעו בתקופה שאחרי 1 במאי2003 , והנאשם לא הורשע בגינם". מצבו הכלכלי הקשה של טוביאנה, שנדרש להחזיר חובות וקנסות במיליונים, בא גם כן לידי ביטוי בגזר הדין. השופט קובו פסק כי את הקנס ישלם טוביאנה החל ב-2013, לאחר שישתחרר מבית הכלא.
בא כוחו של טוביאנה, עו"ד אריאל פופר, מסר בתגובה: "דוד טוביאנה הועמד לדין בעבירה טכנית בעיקרה; המועצה המקומית חבל מודיעין הזרימה שפכים לנחל בשטח השיפוט שלה, הועמדה לדין והורשעה לפי הודאתה. טוביאנה הועמד לדין רק בשל היותו ראש המועצה באותם ימים. הוא כפר באישומים וטען כי החוק לא קובע אחריות מוחלטת לראש המועצה, אלא רק אם מילא את תפקידו כראוי.
במקרה זה, ברור כי ראש המועצה אינו אחראי אישית על סגירת ברזי הביוב ופתיחתם אלא ממנה אנשי מקצוע מטעמו וסומך עליהם – וכך הוא עשה, ואותם אנשי מקצוע גם הורשעו. אנחנו מכבדים את דברי השופט קובו, אך כפי שעלה בדיונים, טוביאנה הורשע אך ורק בשל אחריותו המיניסטריאלית ובעבירה מיניסטריאלית בלבד. בימים אלה אנו שוקלים את צעדינו ונבחן אפשרות להגשת ערעור; יש להצר על כך שלכל אורך ההליך התנערה המועצה מטוביאנה, למרות שכל פעולותיו היו כראש המועצה".
פרסום ראשוני: 08:05 , 07.10.10