אבני חן? אין שיבוצים: ההורים בשכונת אבני חן לא מאמינים שזה קורה להם. למרות שבידיהם הודעת שיבוץ לבית הספר הממלכתי דתי החדש באבני חן, הודיעו להם, חודש לפני תחילת הלימודים, כי בעקבות חשש לפגיעה בבית הספר הקיים 'אבני החושן' ועדת משרד החינוך מבטלת את פתיחת כיתות ג'-ד' בבית הספר השנה וכי הילדים ייאלצו להמשיך לנדוד לבית הספר המרוחק.
כזכור, בעקבות ביקוש של הורי השכונה נפתח הרישום לשכבות ג'-ד' בבית הספר החדש. אך משפורסמו הנתונים על השיבוץ התברר כי פתיחת שכבות אלו מכרסמת ומצמצמת את הכיתות בבית הספר הקיים 'אבני החושן' והורים מן העבר השני יצאו להלחם כנגד הפגיעה בבית הספר הקיים.
"זה פשוט לא הגיוני להרוס בית ספר בריא וקיים על מנת לפתוח אחד אחר" הבהיר ערן וולק מהנהגת ההורים ב'אבני החושן'. "התקיים שיח לאורך כל הדרך עם העירייה שבו הייתה מחויבות לשמר את בית הספר הקיים. בעירייה גילו עכשיו שחלה כנראה טעות ומספר התלמידים לא מאפשר שתי כיתות לכל בית ספר ".
עם פרסום הנתונים נערכו הפגנות הורים הן של המתנגדים והן של התומכים מול בניין העירייה, ובעירייה העבירו את ההכרעה לידי ועדה משותפת של משרד החינוך והעירייה. על בסיס עמדת הוועדה החליט מנהל מחוז ירושלים במשרד החינוך, מאיר שמעוני, כי בבית הספר הצומח בשכונת אבני חן ייפתחו כיתות א' ו-ב' בלבד, ואילו כיתות ג' ו-ד' ימשיכו ללמוד בבית ספר "אבני החושן".
יחד עם זאת, מנהל המחוז הותיר אפשרות למשפחות שיש להן אחים בגיל חובה, א' ו-ב' אשר מיועדים ללמוד בשכונת אבני חן, להגיש בקשה חריגה באמצעות מינהל הרישום בעירייה בתוך 48 שעות, לרישום לכיתה ג' או ד' בבית הספר הצומח בשכונת אבני חן.
"זו פשרה שמשרד החינוך כפה עלינו ועל העירייה" אומר עמיחי זליג, מפעילי ועד ההקמה של בית הספר החדש. "זו החלטה לא טובה, שמפצלת את ילדי השכונה. אלו שיש להם אחים צעירים ילמדו בחדש, ואחרים ימשיכו לנדוד ל'אבני החושן'. יש פה הרבה הורים וילדים שנפגעים מההחלטה הזו. העירייה הייתה חסרת אונים ולא היו לה פתרונות אז משרד החינוך החליט שזו האופציה הכי רלוונטית לשני הצדדים. אנחנו נמצאים כרגע בהרשמה לראות שיש מספיק 'אחים ממשיכים' ומעבר לזה תתקיים פגישה של כל ההורים שלא התקבלו לראות איך פועלים".
מנהל המחוז במשרד החינוך, שמעוני הדגיש במכתבו כי האפשרות למימוש פתיחת כיתה זו, על פי הקריטריון של "אחים ממשיכים" תצא לפועל רק במידה ויהיו בכיתה מספר מינימלי של תלמידים בהתאם לתקן משרד החינוך, קרי: 21 תלמידים לכל הפחות. עוד הבהיר מנהל המחוז כי "לאור העובדה שמדובר בפתיחת כיתה אחת בשכבה, לכל היותר, משמעות הדבר כי עד תום כיתה ו' לא תתבצע הפרדה בשכבות אלה בין בנים לבנות".
פרסום ראשוני: 09:33 , 10.08.10