עיריית מודיעין התבשרה לאחרונה שהתוכנית העירונית הוותיקה 'מאמצי אתר', שבה בתי ספר יסודיים מאמצים אתר טבע סמוך, תקבל תמיכה תקציבית מהמשרד להגנת הסביבה.
התוכנית הממומנת תתפרש על פני שלוש שנים ב־12 בתי ספר: אבני חן, אופק, אלונים, היובל, דורות, רעים, הכרמים, עמית, מעוז המכבים, עידנים, אריאל וחוט השני.
1 צפייה בגלריה
(צילום: שי אלבלינג)
התוכנית המתוקצבת תהיה עשירה בהדרכות מקצועיות ועשייה אקטיבית של התלמידים באתרי הטבע. כך למשל ילמדו התלמידים המשתתפים בתוכנית על אורח חיים מקיים באמצעות חיבור לאתרי הטבע, יסיירו באתרי טבע, ילמדו על קבלת אחריות ומעורבות בנושאים סביבתיים כמו התחממות גלובלית ושמירה על בעלי חיים וצמחים בסכנת הכחדה, ישתתפו בדיונים בכיתה ושאלות חקר, יעלו רעיונות לשימור אתר הטבע, ישתתפו בימי שיא של ניקיון ובפעילויות משותפות עם ההורים, ועוד.
כידוע, זה כמה שנים מאמצים בתי הספר בעיר את אתרי הטבע והמורשת הייחודיים למודיעין, מכבים-רעות. אתרי הטבע כוללים בין היתר את גבעת הברושים שאותה אימץ בית ספר מעוז המכבים, גבעת התיתורה שאותה אימצו בתי הספר היובל ואופק, בריפיליה שאותה אימצו תלמידי בית ספר אבני חן, והגבעות הדרומיות שאותן אימצו תלמידות ותלמידי בית ספר אריאל.
התוכנית והתמיכה שהמשרד להגנת הסביבה יעניק, תאפשר הדרכות מקצועיות ופעילויות חווייתיות רבות יותר בבתי הספר. את התוכנית ינהל אגף שפ"ע בהובלת מחלקת איכות ותכנון סביבה, והיא תתחיל ככל הנראה כבר בשנת הלימודים הקרובה.
חברת המועצה הילה בן אליעזר המחזיקה בתיק איכות הסביבה: "זכות גדולה עבור ילדינו לגדול, מצד אחד, במרחב עירוני המציע את כל השירותים וההזדמנויות של עיר תוססת ומתקדמת, ומצד שני, בסביבה שטבולה בטבע ירוק ובאתרים היסטוריים. אני מאמינה שהחיבור שנוצר לילדים ממפגש בלתי אמצעי עם אתרי העיר הירוקים במשך תקופה, הלמידה והאחריות של בית ספר לאתר מסוים, יהיו משמעותיים ומעצבים עבור הילדים גם בעתיד ויצרו עבורם תחושה של קשר, שייכות ואחריות לסביבה ולעיר שלנו".